05-02-2021: Jaarvergadering.

De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de NGV, afd. West-Friesland.

08-01-2021: Dirk de Graaf: “Deccan Traps in India”.

Ons lid Dirk de Graaf verteld over zijn reis door India, georganiseerd door Georeizen met als gids Jan Smit..

India, dat 66 Ma geleden als eiland continent op weg was naar de botsing met Azië, passeerde onderweg de mantel pluim” die nu bekend staat als de Réunion hotspot.

Deze hotspot was 68 miljoen jaar geleden al actief en is dat nog steeds. De vulkaan “Piton de la Fournaise” op het eiland Réunion is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Tijdens die passage, tevens het begin van de Réunion hotspot, werd een oppervlak van 2x Frankrijk bedekt met dikke lagen basalt, in totaal zo’n 1.2 miljoen kubieke kilometer! Tussen de lavastromen zitten zgn. “boles”, rode, bauxietachtige bodems rijk aan aluminium. De vorming van die boles kan duizenden jaren duren tot de volgende lavastroom zich aandient. Met de beweging van India over de hotspot in noordelijke richting verplaatste de vulkanische activiteit zich van Noord naar Zuid op de westrand van India waardoor de totale activiteit van de Deccan Traps in India maar een half miljoen jaar lang geduurd heeft, daarna ging het vulkanisme van
de hotspot door onder wat nu de atollen van de Malediven zijn. Tijdens dat half miljoen jaar sloeg er op Yucatan een grote asteroïde neer die voor het meeste uitsterven gezorgd heeft. Maar heeft de ene ramp, de inslag, verband met de andere, de Deccan Traps? We gaan het proberen te toetsen!

Deze reis staat in het teken van de Krijt- Tertiair  grens. Wat was de oorzaak? Een meteoriet of het vulkanisme van de Deccan Traps? Of misschien wel allebei? Dat gaan we deze reis onderzoeken!


04-12-2020: I.v.m. Corona is de avond gecanceld


De lezing van Prof. Dr. Jelle Reumer “De vis in ons”. 

Is verplaatst naar 2 april 2021


06-11-2020: Deze avond gecanceld i.v.m. Corona maatregelen overheid

02-10-2020: Marcel van Schoor: “Dorset and East-Devon World Heritage Coast”.

Toegang alleen voor afdelingsleden, verplichte aanmelding tot uiterlijk 20 september bij de secretaris.
Een wandeling door 185 miljoen jaar aardgeschiedenis.

Vereenvoudigde geologische kaart van een deel van East Devon en
Dorset. Uit: Hart 2009.


Voor de in geologie geïnteresseerde bewoners van het laaggelegen, regenrijke en daardoor groene deel van West-Europa vormen klifkusten een mooi reisdoel. Terwijl in het binnenland de gesteenten nauwelijks en dan vaak in kleine en overwoekerde ontsluitingen of in moeilijk toegankelijke groeves te zien zijn, heeft men langs de klifkusten vaak een weids tweedimensionaal zicht op de gesteenten die landinwaarts verscholen onder het oppervlak liggen. Dankzij de erosie van de zee blijven kliffen vrij van begroeiing en komt er voortdurend ‘vers’ materiaal tevoorschijn.

De kustlijn van de Jurassic Coast van East Devon en Dorset, met de in de tekst genoemde plaatsnamen. Tekening M. van Schoor.

Branscombe klif (tussen Sidmouth en Seaton) met het
Boven-Krijt op de rode gesteenten uit de Trias. Foto: John Bainbridge.


Die weidse blik maakt het in veel gevallen mogelijk een goed beeld te vormen van de grootschalige opbouw van de gesteenten. Structuren als plooien en breuken, veranderingen in de samenstelling van het gesteente - in horizontale en verticale richting - zijn over grotere afstanden te vervolgen. In het binnenland 
is van dit soort structuren en gesteenterelaties vaak maar een detail te zien en gaat het overgrote deel van de geologie verborgen onder een dikke deken van bodem en plantengroei.

Nazomermarkt op 11 september in Sint Pancras gaat niet door

De stichting Nazomerfeesten in Sint Pancras heeft vroegtijdig het besluit genomen om de nazomerweek in september niet door te laten gaan.


4 september 2020, Voor en door de leden.

Onder voorbehoud of deze avond al kan plaatsvinden, dit is afhankelijk van de dan geldende maatregelen en naar aanleiding van deze maatregelen welke mogelijkheden De Geist ons hier in kan bieden.
Deze avond is bij  uitzondering alleen toegankelijk voor de leden van de afdeling.
Het programma:
Voorgaande jaren hadden we met diverse leden een mooie avond met geo-vakantie verhalen.
Door de Corona crisis zijn voor zover ons bekend zijn er voor de leden geen mogelijkheden geweest om hun hobby in een vakantie uit te voeren, dus geen verhalen deze avond.

Wel hebben we twee video opnames te presenteren, in willekeurige volgorde:
Uit de serie The Evolution of Live, het deel over Madagascar, het nieuwe Marocco zoals Luc van Gysel het noemde in Spirifeer.

 Live on te Edge ; The high Olympics. Met toelichting 30 minuten.

Daarnaast is er deze avond nog een boekverkoop mede dankzij een boekengift van Wim Bos,
Een grote hoeveelheid aan boeken in diverse categorieën zijn beschikbaar, het merendeel bestaat uit prachtige gebonden boeken met harde kaft en mooie kleurenfoto’s.
Er zijn een aantal standaardwerken bij. Alle boeken zijn heel vriendelijk geprijsd.

Middels een Nieuwsbrief worden jullie geïnformeerd over de boeken categorieën en prijsindicaties.