13-09-2019 Nazomermarkt Sint Pancras.

Traditie getrouw doen we ook dit jaar weer mee aan de nazomermarkt in Sint Pancras. Onze vaste stek is tegenover dorpshuis De Geist aan de Destreelaan. de openingstijd van de  markt is van 15.00 tot 20.00 uur. We gaan er van uit dat we veel bezoek van de leden zullen krijgen.


Voor de verkoop kunnen we weer goede materialen (fossielen/mineralen/ boeken/enz.) gebruiken, we willen het voor de bezoekers aantrekkelijk houden, dus graag aanleveren.

17-05-2019, Het ontstaan van vulkanen en het bijzondere landschap hierdoor ontstaat.


Deze avond hebben we Clarinus Nauta uitgenodigd voor een kennismaking met de afdeling. Hij is sinds april 2018 voorzitter van de Nederlandse Geologische Vereniging. Clarinus is in 2017 verkozen tot  Aardrijkskundedocent over de door hem bezochte vulkanen.

De lezing gaat in op het ontstaan van vulkanen en het bijzondere landschap dat door vulkanisme ontstaat. Etna; Stromboli; Hawaï; Niyiragongo; Erta Ale en Dukono en nog 12 andere! Nauta neemt ook een aantal kenmerkende gesteenten mee. Desgewenst geeft hij tips over welke vulkanen goed en veilig te bezoeken zijn.
Aanbevolen ook het artikel te lezen:
Een supervulkaan roert zich op 120  kilometer van onze grens. Staat ook op deze blog.

05-04-2019, Vlooienmarkt


Vanavond een gezellige, verkoop/ruilavond van alles wat met geologie van doen heeft.

 
Als er aan het einde van de avond nog iemand is die verkoopbare stukken beschikbaar wil stellen aan de vereniging, graag. Deze kunnen we dan gebruiken op de Nazomermarkt in september.

1 maart 2019, Een reis door Namibië, Botswana en Zimbabwe


Een geologisch reisverslag door ons lid Siem Veldboer.

Op de avond voor en door de leden, van het nieuwe seizoen in 2017, vertelde Siem vertelde enthousiast over zijn avontuur in Zuidelijk Afrika dat hij met een kleine groep bezocht had.
Ze hadden Namibië, Botswana en Zimbabwe aangedaan in een fourwheeldrive auto met 2 tenten op het dak. Hij had veel geologie in zijn verhaal verweven en sprak met verve over de boeken en schrijvers die over het gebied hadden geschreven.

Een grotere tegenstelling is nauwelijks te bedenken: Nederland waar bijna alle lagen aan de oppervlakte minder dan 2 miljoen jaar oud zijn en Namibië waar grote delen meer dan 500 miljoen jaar oud zijn en zelfs hele oude gesteenten van twee miljard jaar te vinden zijn. Nederland kent alleen afzettingsgesteenten, maar in Namibië zien we ook regelmatig stollingsgesteenten.
Niet alleen de geologie is tegengesteld ook het klimaat, de begroeiing en de fauna wijken sterk af van ons land. Om over de bevolkingsdichtheid maar te zwijgen. Mooie plaatjes van soms een desolaat en dan weer lieflijk land. Het boek “Snowball Earth” over een verijsde planeet was de leidraad. Door zijn verhaal van ongeveer 15 minuten waren alle aanwezigen zo betrokken geraakt dat we hem konden overhalen hierover een avond te verzorgen.

2 februari 2019, Jaarvergadering en jubileumviering


Op zaterdag 2 februari 2019 hebben we een bijzondere dag, dit jaar hebben we ons 45-jarig jubileum.
Dat gaan we vieren in dorpshuis De Geist te Sint Pancras.
Voorafgaand aan de viering hebben we een serieuze aangelegenheid, namelijk de jaarlijkse ledenvergadering.4 januari 2019, Klimaatverandering in het geologisch verleden

Presentatie door Robin van der Ploeg


Motivatie: 
Ik heb altijd al een passie gehad voor de aarde en de natuur. Door onderzoek te doen naar de oorzaken van klimaatverandering in het verleden, kunnen we huidige en toekomstige veranderingen beter begrijpen. Wat is er nou mooier dan werken aan de grenzen van het onbekende?
 
Verweerd gesteente uit de woestijn van Namibië. Credit: Robin van der Ploeg
Met het klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders afgesproken om de opwarming van de Aarde in de 21e eeuw te willen beperken tot maximaal 2 °C, om zo de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe realistisch is deze doelstelling, en wat zijn de mogelijke gevolgen als we die grens van 2 °C passeren?
Hoofdoorzaken van het warme klimaat tijdens het Midden Eoceen, 40 miljoen jaar geleden. Een uitzonderlijk zwakke verwering-thermostaat leidde tot ophoping van vulkanisch CO2 in de atmosfeer en langdurige opwarming van de aarde. Credit Universiteit Utrecht
Ik onderzoek de oorzaak van de stijging van CO2 ten tijde van het Cenozoïcum. Door te kijken naar osmium-isotopen, afkomstig uit de diepzee, hebben wij een schatting gemaakt van de snelheid van erosie en verwering op het vaste land. Bij hogere temperaturen verwacht je dat er een hoge mate van verwering plaats vindt – maar het leuke is dat we voor deze tijdsperiode vinden dat de mate van verwering juist laag was, ondanks de hoge temperaturen.
In deze lezing zal ik laten zien hoe studies naar klimaatverandering in het geologisch verleden kunnen bijdragen aan betere voorspellingen voor de toekomst. In het bijzonder zal ik ingaan op de koolstofkringloop en de klimaatgeschiedenis van het Cenozoïcum, het tijdvak van 65 miljoen jaar geleden tot nu.


Titel: Klimaatverandering in het geologisch verleden
Samenvatting: Met het klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders afgesproken om de opwarming van de Aarde in de 21e eeuw te willen beperken tot maximaal 2 °C, om zo de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe realistisch is deze doelstelling, en wat zijn de mogelijke gevolgen als we die grens van 2 °C passeren?

In deze lezing zal ik laten zien hoe studies naar klimaatverandering in het geologisch verleden kunnen bijdragen aan betere voorspellingen voor de toekomst. In het bijzonder zal ik ingaan op de koolstofkringloop en de klimaatgeschiedenis van het Cenozoïcum, het tijdvak van 65 miljoen jaar geleden tot nu.

Supervulkaan roert zich op 120 km van onze grens


De hele wereld houdt de adem in bij onheilsberichten over de supervulkanen zoals onder Yellowstone in de VS, de grote broer van de Vesuvius nabij Napels of de IJslandse schrik Katla, maar nu blijkt er ook zo'n gevaarlijk exemplaar aan onze voordeur te liggen. Experts waarschuwen voor de verhoogde activiteit van een enorme vulkaan onder de Laacher See tussen Bonn en Koblenz, in vogelvucht op zo'n 120 km van de Duits-Nederlandse grens.

Als dit monster zou uitbarsten, dan wordt gevreesd voor een uitbarsting van de omvang van de Pinatubo. Die bedekte op de Filipijnen 20 jaar geleden een enorm gebied met een dik pak as en
was meteen de grootste vulkaanuitbarsting van de vorige eeuw.


In het Eifelgebergte krioelt het van de niet-actieve vulkanen en die vormden lieflijke meertjes in hun eeuwenoude kraters. Ideaal om op vakantie te gaan of voor een wandeling, maar mogelijk wordt dat gevaarlijk. Als de berekeningen van de wetenschappers kloppen dan is de vulkaan onder de Laacher See 'over tijd'. Deze supervulkaan barstte een keer om de ongeveer 12.000 jaar uit en het verontrustende is dat de vorige keer al 12.900 jaar geleden is.


Filmpje
Nu kennen we wel meer van die onheilspellende berichten van sluimerende supervulkanen, maar toch zijn er verontrustende tekenen van verhoogde activiteit. Zo werden verdachte luchtbellen op het meer aangetroffen. 

Die zouden van koolstofdioxide afkomstig zijn Filmpje kooldioxide gasbubbels
Dat zou moeten bewijzen dat de vulkaan onder de Laacher See nog actief is en

dat de magmamassa aan het 'ontgassen' is. 

Verwoestende gevolgen
Een uitbarsting zou volgens experts verwoestende gevolgen hebben. Gigantische evacuaties zouden noodzakelijk zijn, een enorm gebied zou onder een dikke aslaag bedekt worden. Bovendien zou de reusachtige aswolk een globale afkoeling teweeg brengen. Zo'n uitbarsting zou te vergelijken zijn met die van de Pinatubo op de Filipijnen in 1991. Toen werd een gebied van meer dan 1000 vierkante kilometer onder een dikke laag as bedolven. Liefst 10 miljard ton magma, 20 miljard ton zwaveldioxide en 16 kubieke kilometer as werden de lucht ingestuurd en de temperatuur over de hele wereld zakte met een halve graad omdat de zon voor een deel 'gehinderd' werd door de eruptie.

Bron: www.ad.nl

Laatste update: 21-08-2018